Karta rodzina+

Dodano: 18.07.2018

 

Przyjdź do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Przyjdź do Biura Obsługi Interesanta, Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, tu uzyskasz szczegółowe informacje o zasadach przyznawania karty rodzina+.
(Regulamin przyznawania karty „Rodzina +”)

 

Złóż wniosek o wydanie karty rodzina +

W celu otrzymania kart rodzina + dla członków rodziny rodzic/opiekun prawny składa w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wypełniony i podpisany wniosek.

W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, konieczne jest dostarczenie oświadczenia/zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.
Jeśli jesteś rodziną zastępczą dostarczyć należy postanowienie sądowe dotyczące ustanowienia rodziny zastępczej (oryginał do wglądu).
Jeśli mieszkasz w Bielsku-Białej lecz nie jesteś tu zameldowany należy dostarczyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub roczną deklarację rozliczeniową dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych, za ubiegły rok, z potwierdzeniem złożenia jej w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Bielska-Białej.

 

Odbierz karty rodzina +

Wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności kart rodzina + rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Karty rodzina + są imienne, posiadają termin ważności, unikalny numer karty, kod kreskowy oraz hologram.

Karta „Rodzina +” wydawana jest maksymalnie na 5 kolejnych okresów ważności karty, przy czym w przypadku złożenia wniosku o przedłużenie terminu ważności kart „Rodzina +”, karta ważna będzie od dnia jej wydania do końca okresu na jaki została przedłużona, nie dłużej jednak niż przez 5 kolejnych okresów ważności karty.

(wzór karty)

 

Korzystaj z ulg w instytucjach kultury, sportu, rekreacji i innych

Przez okres ważności karty rodzina + korzystaj z proponowanych przez naszych Partnerów ulg i zwolnień. Twoja karta ważna jest jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
W przypadku dzieci nie posiadających jeszcze dokumentu potwierdzającego tożsamość, karta rodzina +  ważna jest wraz z kartą rodzina + rodzica/opiekuna prawnego lub rodzeństwa i dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym ich tożsamość.

Jeśli zauważysz, że twoja karta traci ważność można ją przedłużyć 6 miesiący przed końcem okresu ważności karty rodzina + tj. od dnia 1 kwietnia danego roku.

W przypadku, gdy członkami rodzin wielodzietnych lub zastępczych są dzieci, które ukończyły 18 lat niezbędne jest dostarczenie oświadczenia/zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

 

Śledź informacje o kolejnych ulgach

Systematycznie odwiedzaj naszą stronę internetową na której znajdziesz informację o kolejnych Partnerach Programu i oferowanych przez te podmioty zniżkach i ulgach.

Pdf
Drukuj
Powrót
Na skróty